શરાપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરાપ

પુંલિંગ

  • 1

    બદદુવા (પ.,ગ્રામ્ય) (શરાપ આપવો, શરાપ દેવો, શરાપ નડવો, શરાપ લાગવો).

મૂળ

જુઓ શાપ

શ્રાપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્રાપ

પુંલિંગ

  • 1

    શરાપ.

મૂળ

જુઓ શાપ