શરીર દેખાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર દેખાડવું

  • 1

    શરીરની દાક્તરી તપાસ કરાવવી.

  • 2

    કાયા દેખાડવી; ગુપ્ત અંગો દેખાડવાં.