શરીર ભારે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર ભારે લાગવું

  • 1

    આળસ કે તાવ ભરાયા જેવું લાગવું.