શરીર વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરીર વાળવું

  • 1

    શરીર સુધારવું.

  • 2

    શરીરનાં અંગોને વ્યાયામથી વળતાં કરવાં; કસરત કરવી.