શૂલપાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂલપાણ

સંજ્ઞાવાયક​

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો શંકર.