શૂળ ઊપડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂળ ઊપડવું

  • 1

    શૂળનું દર્દ થવું.