શ્વાસ કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ કાઢી નાખવો

  • 1

    દમ કાઢવો; થકવવું.

  • 2

    મરણતોલ કરવું.