શ્વાસ લઈ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ લઈ નાખવો

  • 1

    જીવ ખાવો; સંતાપવું.