શાક કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાક કરવું

  • 1

    શાક રાંધવું.

  • 2

    પાસે રાખી નિરર્થક બગડવા દેવું.