શાખી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાખી

વિશેષણ

  • 1

    શાખવાળું; શાખ પર ચાલતું; 'ફિડ્યુશ્યરી' (શાખી નોટ).