શાખ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાખ પડવી

  • 1

    આબરૂની છાપ પડવી.

  • 2

    અટક બનવી.