શાનસોગાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાનસોગાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઠાઠમાઠ; ભભકો; છેલાઈ.

  • 2

    દમ; માલ.

  • 3

    બાહોશી.