શારડીથી શારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શારડીથી શારવું

  • 1

    મહેણાં મારીને કે દુઃખ દઈને સંતાપવું.