શાસ્ત્રવિહિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રવિહિત

વિશેષણ

  • 1

    શાસ્ત્રોક્ત; શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણેનું.