શાસ્ત્રશુદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રશુદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    શાસ્ત્રના નિયમોને અનુસરતું.