શાહજોગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહજોગી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રમાણિક.

  • 2

    સ્વીકારવા જોગ; કાયદેસર; લાવનારને નાણાં આપવાં પડે તેવી (હૂંડી કે ચેક).