શાહેદી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેદી આપવી

  • 1

    સાક્ષી તરીકે કહેવું.