શાહેદી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેદી લેવી

  • 1

    અપાતી જુબાની લખી લેવી.