શાહેરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાહેરી

  • 1

    શાયરપણું.

  • 2

    કાવ્યકળા; કવિતા.