શિંગડાં માંડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિંગડાં માંડવાં

  • 1

    સામે થવું; લડવા તૈયાર થવું.