શિંગડે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિંગડે લેવું

  • 1

    શિંગડું થઈ જવું (?).

  • 2

    સામે થવું.

  • 3

    બહાદુરીથી લડવું.