ગુજરાતી

માં શિંગાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શિંગાળ1શિંગાળું2

શિંગાળ1

વિશેષણ

  • 1

    શિંગડાવાળું.

મૂળ

શિંગ+आलु

ગુજરાતી

માં શિંગાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શિંગાળ1શિંગાળું2

શિંગાળું2

વિશેષણ

  • 1

    શિંગડાવાળું.

મૂળ

શિંગ+आलु