શિંગોડું શણગારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિંગોડું શણગારવું

  • 1

    ક્પાળ ઉપર તિલકાદિ કરવાં-શણગાર કરવા.