શીઘ્રકવિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીઘ્રકવિ

પુંલિંગ

  • 1

    શીઘ્રકવિતા બનાવે તેવો કવિ.