શીતલા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીતલા કાઢવા

  • 1

    શીતળાને રસી મૂકવી.