શીરા માટે શ્રાવક થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીરા માટે શ્રાવક થવું

  • 1

    લાલચથી માની જવું; લોભાઈ જવું.