ગુજરાતી

માં શીલવંતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શીલવંત1શીલવંતું2

શીલવંત1

વિશેષણ

  • 1

    શીલવાળું.

ગુજરાતી

માં શીલવંતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શીલવંત1શીલવંતું2

શીલવંતું2

વિશેષણ

  • 1

    શીલવાળું.