શીલવંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીલવંત

વિશેષણ

  • 1

    શીલવાળું.

શીલવંતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીલવંતું

વિશેષણ

  • 1

    શીલવાળું.