શીશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીશી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાચનું (દવા ઇ૰ ભરવા વપરાતું) એક પાત્ર; બાટલી.