શોધિતવર્ધિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શોધિતવર્ધિત

વિશેષણ

  • 1

    સુધારેલું ને વધારેલું; સુધારાવધારાવાળું.