સંકલ્પ ભણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંકલ્પ ભણવો

  • 1

    વ્રતની શરૂઆતમાં વિધાનનો મંત્ર બોલવો.