સંકલ્પ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંકલ્પ મૂકવો

  • 1

    નિયમ લેવો.

  • 2

    નિશ્ચય કરવો.

  • 3

    આશા મૂકવી.