સૂકો પ્રદેશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂકો પ્રદેશ

  • 1

    જે ભાગમાં દારૂ વગેરે નશાની બંધી હોય તે.