સૂકો પીવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂકો પીવો

  • 1

    ચલમમાં તમાકુ ભરવી (ફૂંકવા માટે).