સૂકો વાંસ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂકો વાંસ મારવો

  • 1

    ચોખ્ખી ના પાડવી.