ગુજરાતી માં સખીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સખી1સખી2

સુખી1

વિશેષણ

  • 1

    સુખવાળું; દુઃખ વિનાનું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સખીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સખી1સખી2

સખી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાહેલી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સખીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સખી1સખી2

સખી

વિશેષણ

  • 1

    દાની; ઉદાર.

મૂળ

अ.