સખીનો લાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સખીનો લાલ

  • 1

    ઘણા ઉદાર સ્વભાવનો માણસ.