સંઘાડે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘાડે ચડાવવું

  • 1

    સંઘાડા વડે તૈયાર કે ચમકતું કરવું.