સંઘાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘાત

પુંલિંગ

 • 1

  સાથ; સંગાથ.

 • 2

  જમાવ; જથો.

 • 3

  ઘાત; મારવું તે.

સંઘાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘાત

અવ્યય

 • 1

  સાથે; જોડે (કોની સંઘાત ગયો?).

સંઘાતે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંઘાતે

અવ્યય

 • 1

  સંઘાત.