ગુજરાતી

માં સજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજ1સૂજ2સેજ3સેજુ4

સજ1

વિશેષણ

 • 1

  સજ્જ; તૈયાર થયેલું.

ગુજરાતી

માં સજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજ1સૂજ2સેજ3સેજુ4

સૂજ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સોજો.

મૂળ

સૂજવું પરથી; સર૰ हिं. सूजन; म.

ગુજરાતી

માં સજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજ1સૂજ2સેજ3સેજુ4

સેજ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પથારી.

મૂળ

प्रा. सेज्ज ( सं. शय्या); સર૰ हिं. म.

ગુજરાતી

માં સજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજ1સૂજ2સેજ3સેજુ4

સેજુ4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સ્વભાવ કે ગુણનું મળતાપણું; સોજ.

 • 2

  બાંધો; હાડ.

મૂળ

सं. सहज ઉપરથી