સજડબાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સજડબાણ

  • 1

    એકદમ સજ્જડ.