સજડ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સજડ થઈ જવું

  • 1

    મરી જવું.

  • 2

    હેબતાઈ જવું; જડવત થઈ જવું.