ગુજરાતી

માં સજલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજલ1સુજલ2

સજલ1

વિશેષણ

  • 1

    જળવાળું.

  • 2

    આંસુથી ભરેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સજલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સજલ1સુજલ2

સુજલ2

વિશેષણ

  • 1

    સારી પેઠે પાણીવાળું.

મૂળ

सं.