સજીવન ઔષધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સજીવન ઔષધિ

  • 1

    હંમેશાં વધતું રહેતું અને કાપ્યા છતાં જીવતું રહેતું વૃક્ષ.