સૂંઠનો સ્વાદ ચખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂંઠનો સ્વાદ ચખાડવો

  • 1

    માર મારવો; મારી મારીને ઢીલું કરી નાખવું.