સૂડી વચ્ચે સોપારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂડી વચ્ચે સોપારી

  • 1

    કફોડી કે લાચાર સ્થિતિ.