સત્યપૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યપૂત

વિશેષણ

  • 1

    સત્ય દૃષ્ટિએ બરોબર ચકાસેલું; સત્ય વડે પવિત્ર થયેલું; સાચું.