સત્યસંકલ્પતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યસંકલ્પતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સત્યસંકલ્પત્વ.