સત્યાચરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યાચરણી

વિશેષણ

  • 1

    સત્યાચારી.