સત્યાસિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યાસિયું

વિશેષણ

  • 1

    સત્યાશીની સાલને લગતું.