સૂત્રબદ્ધતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂત્રબદ્ધતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૂત્રબદ્ધત્વ; સૂત્રબદ્ધપણું.